Szukaj
  • mjbukowska

UBEZPIECZENIE NNW

Zaktualizowano: 29 wrz 2021


Szanowni Rodzice!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczeń NNW.


Ubezpieczenie NNW dla dzieci i młodzieży szkolnej jest ubezpieczeniem dobrowolnym i zawieranym wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych (poza sytuacją w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną).


Rada Rodziców prezentuje poniżej otrzymane oferty ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, aby każdy rodzic (po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia, sumą ubezpieczenia w relacji do wysokości składki i innymi opcjami) mógł wybrać ofertę najbardziej mu odpowiadającą (np. ze zniżką dla rodzeństwa lub z możliwością ubezpieczenia rodzica). W wielu przypadkach opłacenie polisy do 30.09 umożliwia zawarcie umowy ubezpieczenia od 1.09, wszystkie poniższe polisy można zawrzeć on-line.


www.nnw24.pl - kontynuacja oferty zeszłorocznej przygotowanej na zlecenie m.st. Warszawy (Uniqa)


https://bezpieczny.pl/nnw-szkolne (Generali, możliwość dokupienia ubezpieczenia OC)


https://ubezpieczenia.nau.pl/#dzieci (NAU, możliwość ubezpieczenia NNW rodzica)


http://www.gestumbroker.pl/bezpieczne_dziecko (Uniqa, zniżka dla rodzeństwa, opcja rozszerzenia zakresu o wyczynowe uprawianie sportów wysokiego ryzyka)


https://klient.interrisk.pl/EDUPLUSONLINE (Interrisk, kod do wpisania: cdez6)


https://ubezpieczeniawlublinie.pl/szkola/ (wiele ofert różnych firm)


86 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie